Warunki reklamacji

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Reklamacji podlegają wady obuwia powstałe z winy producenta z wyjątkiem wad, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy zakupu w obuwiu nie zużytym. W przypadku napraw wad ukrytych przeprowadzonych przez klienta, klient nie może żądać zwrotu poniesionych na te naprawy kosztów.

Obuwie zgłoszone do reklamacji musi być czyste a klient musi okazać dowód zakupu (paragon).

W każdorazowym przypadku zgłoszeń reklamacyjnych o zasadności reklamacji i kwalifikacji obuwia do naprawy będzie decydował rzeczoznawca.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 wraz z późniejszymi zmianami.)

REKLAMACJI NIE PODLEGA:

  1. Naturalne zużywanie się obuwia
  2. Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu, o których kupujący wiedział lub oceniając rozsądkowo powinien był wiedzieć (art.7ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej )
  3. Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, przetarcia materiałów, zamków, gum, obcasów, elementów ozdobnych) oraz narażenie obuwia na działanie substancji lub czynników, których producent nie mógł przewidzieć dla danego typu obuwia (np. ekstremalne temperatury, rozpuszczalniki, substancje ropopochodne, żrące lub plamiące)
  4. Nieprawidłowe użytkowanie ze względu na sezonowość obuwia (np. użytkowanie letniego zimą)
  5. Niedopasowanie obuwia do stopy oraz wygoda obuwia
  6. Odbarwienia się wnętrza obuwia pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.
  7. Przemakanie obuwia
  8. Brak lub nieprawidłowa konserwacja
  9. Zużywanie się fleków
  10. Wycieranie wyściółek
Znajdziesz nas na: facebook instagram